Home > Onderwijs > Landelijke criteria lwoo en pro worden losgelaten
Landelijke criteria lwoo en pro worden losgelaten

Landelijke criteria lwoo en pro worden losgelaten

Onlangs besprak ik het wetsvoorstel met het oog op de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in het stelsel van passend onderwijs. Samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs worden dan verantwoordelijk voor de toewijzing van leerlingen naar het lwoo of pro en voor de bijbehorende budgeten.

In een brief aan de Tweede Kamer van 19 september 2014 heeft de staatssecretaris zijn voornemen bekendgemaakt om de landelijke criteria voor toewijzing naar het lwoo en pro en de lwoo-licenties op 1 augustus 2018 los te laten.

De samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs, die na met de inwerkingtreding van voormeld wetsvoorstel vanaf 1 januari 2016 verantwoordelijk worden voor de toewijzing van leerlingen naar het lwoo en pro, zouden met het afschaffen van de landelijke criteria vanaf augustus 2018 zelf toewijzingscriteria voor lwoo en pro kunnen formuleren. Het loslaten van de lwoo-licenties in 2018 zou betekenen dat elke vmbo-school lwoo-bekostiging kan ontvangen voor een leerling die lwoo volgt.

Definitieve besluitvorming laat de staatssecretaris afhangen van de uitkomsten naar de verevening van de middelen voor lwoo en pro, de verandering van leerlingenstromen van lwoo en pro en met de ervaringen van opting out.

Peter-Jan Hopmans

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen