Home > Hippisch Recht > Dressuurpaard dat tong uitsteekt is niet gebrekkig
Dressuurpaard dat tong uitsteekt is niet gebrekkig

Dressuurpaard dat tong uitsteekt is niet gebrekkig

Op 1 mei 2013 heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een zaak waarin het ging om een dressuurpaard dat regelmatig zijn tong uitsteekt en een mobiliteitsprobleem (‘patella fixatie’) heeft.

Koper heeft in april 2012 een schriftelijke koopovereenkomst gesloten met betrekking tot een dressuurpaard. In de koopovereenkomst is onder meer opgenomen dat koper ervan op de hoogte is dat het paard in zijn vrije tijd zijn tong uitsteekt. Voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst is het paard zowel klinisch als röntgenlogisch gekeurd. De dierenarts heeft het paard in orde bevonden. Na het sluiten van de koopovereenkomst is het paard opnieuw onderzocht door een dierenarts. Deze dierenarts heeft geconstateerd dat het paard een mobiliteitsprobleem heeft.

Koper heeft de koopovereenkomst primair vernietigd op grond van dwaling en bedrog. Volgens koper is de koopovereenkomst onder invloed van bedrog subsidiair dwaling tot stand gekomen nu verkoper heeft verzwegen dat het paard behept was met een tongprobleem en een mobiliteitsprobleem, terwijl verkoper verplicht was om beide problemen aan koper mede te delen. Verkoper had moeten weten dat koper de koopovereenkomst niet zou hebben gesloten als hij ervan op de hoogte was dat het paard behept was met een tongprobleem en een mobiliteitsprobleem. Subsidiair heeft koper de koopovereenkomst ontbonden op grond van non-conformiteit. Volgens koper zou het paard als gevolg van het tongprobleem en het mobiliteitsprobleem ongeschikt zijn voor de dressuursport.

Verkoper heeft betwist dat er sprake is van bedrog. Verkoper heeft aangevoerd dat zij er niet van op de hoogte was dat het paard zijn tong tijdens het rijden uitstak. Zij is nooit ‘uitgebeld’ tijdens dressuurwedstrijden en ook op het protocol dat zijn na afloop van de wedstrijden ontving is nooit melding gemaakt van het naar buiten laten hangen van de tong. De rechtbank oordeelt dat niet is komen vast te staan dat verkoper zelf van het tongprobleem op de hoogte was. Ten aanzien van het mobiliteitsprobleem heeft verkoper aangevoerd dat zij meende dat dit probleem met het ‘binnendoor zetten’ van de hoeven was verholpen. Daarom vond zij het niet nodig om daarover bij de koop mededelingen te doen. Ook dit verweer wordt door de rechtbank gehonoreerd. Ten aanzien van het beroep van koper op dwaling overweegt de rechtbank dat verkoper geen mededelingsplicht heeft geschonden.

Ook het beroep van koper op non-conformiteit wordt afgewezen. Volgens de rechtbank volgt uit de afgelegde verklaringen dat patella fixatie een met enige regelmaat voorkomend probleem is dat op adequate wijze te verhelpen is, zodat het paard niet minder geschikt is voor de dressuursport. Ook het feit dat het paard de tong niet alleen in rust maar soms ook tijdens het rijden uitsteekt, acht de rechtbank onvoldoende om de conclusie te dragen dat het paard ongeschikt is voor de dressuursport.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen