Home > Hippisch Recht > Klachtplicht bij non-conformiteit paard
Klachtplicht bij non-conformiteit paard

Klachtplicht bij non-conformiteit paard

Klachtplicht
Indien een koper van een paard van mening is dat het paard gebrekkig is of anderszins niet aan de koopovereenkomst beantwoordt (non-conformiteit), dan dient hij tijdig te klagen bij verkoper. Een koper die te laat klaagt, kan geen beroep meer doen op non-conformiteit. De bepaling beoogt de verkoper te beschermen tegen late en daardoor moeilijk te betwisten klachten.

Termijn
De termijn waarbinnen de koper moet klagen begint te lopen zodra de koper weet of behoort te weten dat het paard niet aan de koopovereenkomst beantwoordt. Voor een consumentenkoop bepaalt de wet dat een termijn van twee maanden na de ontdekking tijdig is. Bij niet-consumentenkoop geldt er geen vaste termijn en dient de vraag of er tijdig is geklaagd te worden beantwoord onder afweging van de betrokken belangen en met inachtneming van alle omstandigheden van het geval.

Te laat
In de zaak die ten grondslag ligt aan de uitspraak van de rechtbank Overijssel had koper pas vier maanden na de ontdekking van het gebrek (kreupelheid tengevolge van artrose) geklaagd bij verkoper. In de gegeven omstandigheden waarin het gaat om levende have en koper er al eerder mee bekend was dat het paard niet goed liep, had koper volgens de rechtbank toen al moeten onderzoeken of het paard aan de koopovereenkomst beantwoordde. Door pas na vier maanden te klagen, heeft koper verkoper in een ongunstiger (bewijs)positie gebracht dan wanneer koper verkoper eerder op de hoogte zou hebben gesteld van het gebrek, aldus de rechtbank. Koper kan zich er dan ook niet meer op beroepen dat het paard niet aan de koopovereenkomst beantwoordt. De rechtbank wijst de vorderingen van koper af.

Door mr. M.C.P. van Dongen, advocaat Hippisch recht

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen