Home > Hippisch Recht > Pleziertochtje met paard en wagen eindigt in drama
Pleziertochtje met paard en wagen eindigt in drama

Pleziertochtje met paard en wagen eindigt in drama

De rechtbank Zutphen heeft op 4 februari 2013 (LJN:BZ0473) uitspraak gedaan in een zaak waarin een vrouw schade had geleden als gevolg van een val uit een wagen die werd getrokken door een paard. De combinatie werd bestuurd door de eigenaar van het paard.

Tijdens een afdaling van een heuvel is het paard in draf gegaan. Een van de wielen van de wagen is in een door erosie uitgesleten geul in de weg terechtgekomen. De wagen is gekanteld en de vrouw is uit de wagen geslingerd.

Krachtens artikel 6:179 BW is de eigenaar van het paard aansprakelijk voor de door de vrouw geleden schade. De eigenaar heeft dit ook erkend. De vraag die partijen verdeeld houdt, is of de eigenaar voor de volle 100% aansprakelijk is dan wel of de vrouw een gedeelte van de schade zelf dient te dragen.

Na te hebben geoordeeld dat de vrouw geen enkele invloed heeft gehad op het gedrag van het paard en de vrouw er ook geen rekening mee hoefde te houden dat het paard tijdens de rit onberekenbaar gedrag zou gaan vertonen, verklaart de rechtbank voor recht dat de eigenaar volledig aansprakelijk is voor de door de vrouw geleden schade.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen