Home > Hippisch Recht > Paard dat lijdt aan zomereczeem is niet gebrekkig
Paard dat lijdt aan zomereczeem is niet gebrekkig

Paard dat lijdt aan zomereczeem is niet gebrekkig

Op 16 januari 2013 heeft de kantonrechter te Utrecht uitspraak gedaan in een zaak waarin onder meer de vraag aan de orde was of een paard dat aan zomereczeem lijdt gebrekkig is. In deze zaak ging het om een koper die de activa van  een paardenpension/manege had overgenomen. Tot die activa behoorden onder meer een merrie met zomereczeem.

Paard moet aan overeenkomst beantwoorden
In de wet (artikel 7:17 BW) is bepaald dat een afgeleverde zaak (in dit geval een paard) aan de overeenkomst moet beantwoorden. De zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst als zij, mede gelet op de aard en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de door hem gekochte zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.

Bewijslast
Het ligt op de weg van de koper om te bewijzen dat het paard ten tijde van de aflevering gebrekkig was en daardoor niet aan de overeenkomst beantwoordt. Dit is anders in geval van een consumentenkoop. Openbaart het gebrek zich binnen zes maanden na levering, dan wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord (wettelijk bewijsvermoeden). Het is dan aan de verkoper om het tegendeel te bewijzen.

Zomereczeem
Terug naar het paard met zomereczeem. Na te hebben vastgesteld dat koper mocht verwachten dat de gekochte paarden geschikt zijn voor het geven en verzorgen van paardrijlessen, oordeelt de kantonrechter dat zonder nadere toelichting niet is in te zien dat het enkele feit dat het paard lijdt aan zomereczeem meebrengt dat het paard daarom ongeschikt is voor rijlessen.  Ook een paard met zomereczeem kan uitstekend worden ingezet bij het geven van paardrijlessen.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen