Home > Mededingingsrecht & Staatssteun > (Nog) geen Autoriteit Consument en Markt
(Nog) geen Autoriteit Consument en Markt

(Nog) geen Autoriteit Consument en Markt

Hoewel 2013 inmiddels van start is gegaan, is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nog niet opgericht. Daarmee is de streefdatum voor oprichting van de ACM, de voorgestelde fusie van de toezichthouders Consumentenautoriteit, de Nederlandse Mededingingsautoriteit en de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatieautoriteit, gepasseerd.
Tegen de verwachting in is het wetsvoorstel dat voor instelling van de ACM zou zorgdragen op vertraging gestuit in de Eerste Kamer. Behandeling van het wetsvoorstel staat gepland op 5 februari 2013. Indien het wetsvoorstel alsdan wordt goedgekeurd, zal oprichting op korte termijn kunnen plaatsvinden. De fuserende toezichthouders hebben immers alle benodigde voorbereidingen reeds voor 1 januari 2013 afgerond.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen