Home > Flex-BV > Flex-weetje 22: schorsing en ontslag bestuurder ook mogelijk door ander orgaan
Flex-weetje 22: schorsing en ontslag bestuurder ook mogelijk door ander orgaan

Flex-weetje 22: schorsing en ontslag bestuurder ook mogelijk door ander orgaan

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden.

Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren.

Schorsing en ontslag bestuurder ook mogelijk door ander orgaan
Wist u dat onder het nieuwe B.V.-recht:

Een directeur ook kan worden ontslagen door een orgaan dat niet bevoegd is tot benoeming.

Toelichting
In de statuten kan worden bepaald dat een directeur niet alleen kan worden geschorst en ontslagen door het orgaan dat bevoegd was hem te benoemen, maar ook kan worden ontslagen door een ander orgaan. In de statuten zou deze bevoegdheid dus (mede) kunnen worden toegekend aan de raad van commissarissen. Door een dergelijke statutaire ontslagbevoegdheid, naast de reeds bestaande wettelijke schorsingsbevoegdheid, kan de positie van de raad van commissarissen worden versterkt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de bevoegdheid tot schorsing en ontslag toe te kennen aan een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde (niet noodzakelijkerwijs bijzondere) soort of aanduiding indien de bevoegdheid tot benoeming is toegekend aan de algemene vergadering. Hierdoor kan aan bepaalde aandeelhouders meer invloed worden gegeven op de uitvoering van het bestuur. Deze mogelijkheid zou kunnen worden gekoppeld aan de bevoegdheid van dit orgaan om aan de directie instructies te geven.

———————————
Zowel onze vestiging in Arnhem als onze Nijmeegse vestiging kent specialisten op het gebied van het ondernemingsrecht. Mocht u meer willen weten over de gevolgen van de invoering van de Flex-BV voor uw onderneming, neemt u dan gerust contact op met de sectie ondernemingsrecht notariaat in Arnhem of een van de notarissen in Nijmegen. Op basis van een korte checklist bekijken wij of wijziging van uw statuten noodzakelijk of wenselijk is.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen