Home > Flex-BV > Flex-weetje 21: benoeming eigen bestuurder en commissaris
Flex-weetje 21: benoeming eigen bestuurder en commissaris

Flex-weetje 21: benoeming eigen bestuurder en commissaris

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden.

Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren.

Benoeming eigen bestuurder en commissaris
Wist u dat onder het nieuwe B.V.-recht:

Iedere aandeelhouder straks zijn eigen directeur of commissaris kan benoemen en ontslaan.

Toelichting
Dit wordt mogelijk omdat de wet een nieuwe orgaan introduceert: “de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde (niet noodzakelijkerwijs bijzondere) soort of aanduiding”. In de statuten kan worden bepaald dat de benoeming van directeuren en commissarissen niet door de algemene vergadering, maar door dit nieuwe orgaan geschiedt. Door voor iedere aandeelhouder een aandeel van een bepaalde soort of aanduiding te creëren, kan ieder van de aandeelhouders zijn eigen directeur en commissaris benoemen. Let op! Deze mogelijkheid bestaat alleen indien iedere aandeelhouder met stemrecht kan deelnemen aan de besluitvorming betreffende de benoeming van ten minste één directeur en één commissaris. Het orgaan dat de bevoegdheid tot benoeming heeft, heeft volgens de wet ook de bevoegdheid tot ontslag. Hierdoor ontstaat dus ook de mogelijkheid dat een directeur en commissaris slechts kan worden ontslaan door zijn eigen aandeelhouder.

———————————
Zowel onze vestiging in Arnhem als onze Nijmeegse vestiging kent specialisten op het gebied van het ondernemingsrecht. Mocht u meer willen weten over de gevolgen van de invoering van de Flex-BV voor uw onderneming, neemt u dan gerust contact op met de sectie ondernemingsrecht notariaat in Arnhem of een van de notarissen in Nijmegen. Op basis van een korte checklist bekijken wij of wijziging van uw statuten noodzakelijk of wenselijk is.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen