Home > Flex-BV > Flex-weetje 20: vaststellen jaarrekening buiten vergadering
Flex-weetje 20: vaststellen jaarrekening buiten vergadering

Flex-weetje 20: vaststellen jaarrekening buiten vergadering

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden.

Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren.

Vaststellen jaarrekening buiten vergadering
Wist u dat onder het nieuwe B.V.-recht:

De jaarrekening ook buiten vergadering kan worden vastgesteld.

Toelichting
Indien alle aandeelhouders tevens directeur van de B.V. zijn, geldt dat ondertekening van de jaarrekening door alle directeuren en commissarissen, indien deze in functie zijn, tevens als vaststelling van de jaarrekening, mits alle vergadergerechtigden (bijvoorbeeld: aandeelhouders, pandhouders, vruchtgebruikers en houders van certificaten van aandelen met vergaderrechten) in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd. Deze wijze van vaststelling strekt dan tevens tot kwijting aan de directeuren en de commissarissen. De statuten van de B.V. kunnen deze wijze van vaststelling van de jaarrekening en het verlenen van kwijting uitsluiten.

———————————
Zowel onze vestiging in Arnhem als onze Nijmeegse vestiging kent specialisten op het gebied van het ondernemingsrecht. Mocht u meer willen weten over de gevolgen van de invoering van de Flex-BV voor uw onderneming, neemt u dan gerust contact op met de sectie ondernemingsrecht notariaat in Arnhem of een van de notarissen in Nijmegen. Op basis van een korte checklist bekijken wij of wijziging van uw statuten noodzakelijk of wenselijk is.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen