Home > Hippisch Recht > Verloten van een waardecheque waarvoor een pony kan worden verkregen is verboden
Verloten van een waardecheque waarvoor een pony kan worden verkregen is verboden

Verloten van een waardecheque waarvoor een pony kan worden verkregen is verboden

Op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren is het verboden om dieren te verloten. Maar geldt dit verbod ook als de verloting gebeurt via een waardecheque waarmee een pony kan worden verkregen?

Een manegehoudster was voornemens om ter gelegenheid van de opening van het nieuwe seizoen loten te verkopen waarmee een waardecheque van € 500,00 kon worden gewonnen. De winnaar van de cheque kon kiezen tussen het inwisselen van de cheque tegen een pony of het laten bieden op de cheque. De deelnemers aan de verloting werden er vooraf op gewezen dat zij mogelijk een pony konden winnen en wat dat aan verzorging mee zou kunne brengen. Naderhand zou de daadwerkelijke verkrijger van de pony goed worden begeleid door de manegehoudster.

Op 23 augustus 2012 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven beslist (LJN:BX6794) dat ook deze manier van verloten in strijd is met artikel 57 van de Gezondheids- en welzijnswet omdat er sprake is van een verloting waaraan als prijs een dier is verbonden.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen